Liên hệ Phòng kinh doanh Đất Xanh Group

Đặt tại trụ sở chính tập đoàn Đất Xanh

2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
097.3333.683
info@datxanh.group
https://datxanh.group

Bộ phận nhân sự

tuyendung@datxanh.group

Dịch vụ khách hàng

0907 008 123
DVKH@datxanh.group

Thời gian làm việc

Thứ hai – Thứ sáu

  • Sáng: 08:00 – 12:00
  • Chiều: 13:00 – 17:45

Thứ bảy

  • Sáng: 08:00 – 12:00
  • Lưu ý: Thứ bảy không giao dịch tiền mặt