Giá  Liên hệ  
 Loại hình Nhà phố tự xây
 Diện tích 100 - 200 m
Tiến độ Đang mở bán 

 Giá  Liên hệ  
 Loại hình Nhà phố tự xây
 Diện tích 100 - 200 m
Tiến độ Đang mở bán 

 Giá  Liên hệ  
 Loại hình Shophouse thương mại
 Diện tích 300-400 m
Tiến độ Đang mở bán 

097.3333.683